Benefity pro digitální zprostředkovatele

DigitaliseSME chce pomoci evropským malým a středním podnikům zůstat konkurenceschopnými ve světě, který se spoléhá více a více na technologie.

K dosažení tohoto cíle projekt využívá služeb digitálních expertů neboli „digitálních enablerů“, kteří se mohou registrovat do databáze a poté být spárováni s firmou, které po dobu jednoho měsíce poskytnou svou podporu ve formě dvou týdnů distanční spolupráce a dvoutýdenní návštěvy firemního provozu hostitelské firmy, v jejichž rámci jí pomohou nastavit digitalizační projekt odpovídající jejím potřebám.

Protože rozumíme tomu, že taková odbornost a čas potřebný k přípravě a implementaci digitalizačního projektu jsou velmi cenné, projekt poskytuje každému „digitálnímu enablerovi“, který odvede dva týdny distanční práce a na dva týdny vycestuje k hostitelské firmě do zahraničí, fixní odměnu ve výši 8000 eur. Navíc jsou hostitelské firmy povinny zajistit pro hostujícího experta ubytování a stravu s garancí minimálního standardu dle podmínek pro participaci v projektu.

Pokud jste tedy digitálním expertem a již tento nápad Vám zní zajímavě, berte v úvahu, že jsou zde i mnohé další benefity, které můžete získat při zapojení do DigitaliseSME:

  • Zapojením do evropského projektu zaměřeného na toto téma zvýšíte svou viditelnost jako experta. Získáte unikátní profesní zkušenost, posílíte svou reputaci na národní úrovni a ukážete se jako osobnost, která získala mezinárodní uznání a pracuje na celoevropském projektu.
  • Otevřete si dveře k dalším obchodním příležitostem v cizí zemi, která je součástí jednotného vnitřního trhu EU. Což položí základy pro další rozvoj Vašich aktivit.
  • Vybudujete si nové kontakty, které mohou zapadat do Vašich budoucích projektů. Tím, že hostitelské firmě pomůžete s její digitalizací, navážete vztah vzájemné důvěry, na který se budete moci spolehnout v budoucnu při rozšiřování svých profesních kontaktů.
  • Využijete své znalosti a dovednosti k práci na nové výzvě. Získáte šanci pracovat na projektu který, ač se váže k Vaší odbornosti, Vám pomůže najít nové náhledy a přinese Vám nové dovednosti ve Vašem oboru.

Pokud jste expertem na některou z oblastí digitalizace a rádi byste se zaregistrovali do projektu jako Digitální zprostředkovatel, můžete všechny podmínky pro participaci zjistit a registrovat si svůj profil zde. Následně po výběrovém řízení a budete-li vybráni, budete propojeni se společností, jejíž potřeby odpovídají Vašemu profilu.

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

Pilotní projekt DigitaliseSME je spolufinancován Evropskou komisí GŘ CONNECT na návrh Evropského parlamentu.

Obsah této webové stránky odráží pouze názory autorů, i. partner projektu <DigitaliseSME>. Evropská komise neodpovídá za žádné použití těchto informací.