Benefity

pro zapojené firmy

Firmy již v Evropě nesoutěží jen se svými sousedy nebo s jinými tuzemskými společnostmi, ale také s konkurenty na globálním trhu.
Je nutné vždy být v čele s nejnovějšími technologiemi tak, aby firma mohla poskytovat nejlepší produkty a nabízet nejzajímavější služby. K tomu je zapotřebí digitalizace.

Konkrétních výhod dosažení vyšší míry digitalizace je mnoho a mohou firmě pomoci v různorodých oblastech, například:

  • Digitalizace systému managementu materiálních a lidských zdrojů může optimalizovat způsob, jakým jsou aktivity a úkoly naplňovány, zjednodušit workflow a zajistit dlouhodobé konkurenční výhody;
  • Využívání nových strojů a přístrojů založených na digitálních technologiích může zefektivnit výrobu zboží při současném zvýšení kvality produktů a zrychlení výrobních procesů;
  • Je možné poskytovat služby dokonale šité na míru požadavkům zákazníků, neboť všechny potřebné informace mohou být snáze nalezeny a analyzovány prostřednictvím softwarů a programů;
  • Kontakt s novými potenciálními zákazníky je mnohem snazší díky digitálnímu marketingu a využívání online kanálů, jejichž prostřednictvím lze identifikovat cílové skupiny a efektivněji s nimi komunikovat podle potřeb Vašeho byznysu.

DigitaliseSME pomáhá podpořit firmy, které se chtějí zapojit do tohoto procesu tím, že je propojuje s Digitálním zprostředkovatelem, který jim může pomoci implementovat digitální projekt reagující na jejich potřebu v oblasti digitalizace.

Zapojením se do projektu mohou firmy vytěžit všechny výhody digitalizace. Získají na míru šitou podporu od experta a současně ušetří všechny náklady, které jsou obvykle s poradenskými procesy spojeny:

  • Registrací ušetříte čas Vašeho týmu vynaložený na prohledávání profilů jednotlivých expertů. V rámci projektu bude každá firma spárována s Digitálním zprostředkovatelem, který bude nejpovolanější k realizaci právě Vašeho specifického digitálního projektu.
  • Snížíte také své vstupní náklady do procesu digitalizace, neboť odměnu u Vás hostujícího Digitálního zprostředkovatele a jeho práci na Vašem digitálním projektu uhradí DigitaliseSME. Musíte mu nebo jí jen poskytnout ubytování a plnou penzi po dobu dvou týdnů.

Pokud jste firma a rádi byste se registrovali k realizaci svého digitalizačního projektu, můžete všechny podmínky pro participaci zjistit a registrovat si svůj profil zde. Následně po výběrovém řízení a budete-li vybráni, budete dále dotázáni na své specifické potřeby v oblasti digitalizace a poté propojeni s jim odpovídajícím Digitálním zprostředkovatelem.

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

Pilotní projekt DigitaliseSME je spolufinancován Evropskou komisí GŘ CONNECT na návrh Evropského parlamentu.

Obsah této webové stránky odráží pouze názory autorů, i. partner projektu <DigitaliseSME>. Evropská komise neodpovídá za žádné použití těchto informací.