O projektu

DigitaliseSME

DigitaliseSME (Digitální zprostředkovatelé v MSP: Podpora digitalizace s cílem podpořit kapacitu MSP k internacionalizaci a inovacím) je projekt podpořený Evropskou unií, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků a mid-cap podniků v Evropě. Propojuje firmy s digitálními experty, pojmenovanými jako „Digitální zprostředkovatelé“.

Iniciativa umožní spolupráci hostitelské firmy s digitálním expertem („digitálním enablerem“) prostřednictvím jeho výměnného pobytu. Ten se musí uskutečnit ve firmě působící v jiném evropském státě, jejíž digitální potřeba odpovídá odbornosti enablera. Spolupráce musí zahrnovat dva týdny distanční spolupráce a dva týdny fyzického pobytu v působišti hostitelské firmy.

V průběhu této stáže pomůže Digitální zprostředkovatel firmě nastavit a zahájit projekt, který povede k její digitalizaci a bude reagovat na její potřeby v této oblasti.

DigitaliseSME je „Preparatory Action“ (přípravná akce), kterou si vyžádal Evropský parlament – což znamená, že výsledky projektu se mohou stát základem pro vývoj širšího programu EU.

Benefity zapojení se do DigitaliseSME
Digitalizace je klíčovým prvkem úspěchu jakékoli organizace v současném světě. Toto obzvláště platí pro firmy, které si musejí udržet konkurenceschopnost v globální ekonomice.

DigitaliseSME chce pomoci evropským malým a středním firmám čelit výzvám digitalizace tím, že jim poskytne na míru šitou podporu Digitálního zprostředkovatele. To zajistí  prostřednictvím nastavení oboustranně výhodné (win-win) spolupráce tak, aby ve výsledku těžily z participace v projektu obě zapojené strany.

Digitální zprostředkovatelé získají šanci zapojit se do projektu financovaného Evropskou unií, který podporuje rozvoj jejich sektoru a může jim zajistit viditelnost a posílit jejich reputaci. Budou mít šanci pracovat po dobu jednoho měsíce se zahraniční firmou, vytvořit si nové obchodní kontakty a rozšířit svou síť spolupracovníků. Pravděpodobně budou čelit novým výzvám, které jim pomohou zúročit jejich znalosti a dovednosti. Navíc jim projekt poskytne grant v souhrnné výši 8000 eur k pokrytí jejich času a práce, přičemž ubytování a stravu jim zajistí hostitelská firma.

Pro podrobnější popis benefitů pro Digitální zprostředkovatele klikněte zde.

 

Firmy, specificky malé a střední firmy a mid-cap společnosti budou mít unikátní šanci digitalizovat se a zůstat konkurenceschopnými. Vyšší míra digitalizace jim může pomoci poskytovat lepší služby a vyrábět produkty vyšší kvality, ale také řídit vnitřní zdroje efektivněji a dosáhnout na nové zákazníky.
Projekt velmi napomůže firmě, která má zájem o vyšší míru digitalizace: po registraci prostřednictvím portálu DigitaliseSME může být spárována s Digitálním zprostředkovatelem, který se jí bude individuálně věnovat – čímž ušetří značnou kapacitu při hledání odpovídajícího experta a také uspoří náklady na jeho odměnu, jelikož Digitálnímu zprostředkovateli je poskytován grant z DigitaliseSME.

Pro podrobnější popis benefitů pro zapojené firmy klikněte zde.

 

Partneři
Do projektu se zapojili a vize programu pro digitalizaci malých a středních firem sdílejí partneři z celé Evropy. Projektové konsorcium je složeno zejména z evropských Digitálních Inovačních Hubů (Center pro digitální inovace).

 

 

Zapojené asociace pocházejí z Německa, Rumunska, Španělska, Nizozemí a České republiky a projekt realizují pod vedením konfederace “European Entrepreneurs CEA-PME”.

Pro získání více informací o partnerech DigitaliseSME klikněte prosím zde.

 

 

Aktivity a registrace
DigitaliseSME se bude realizovat ve dvou hlavních fázích:

 

  • Září 2018 – leden 2019: Pilotní pětiměsíční fáze, která umožní otestovat způsob, který umožní efektivní párování firem a Digitálních zprostředkovatelů tak, aby efekt byl oboustranně co nejpozitivnější.
  • Únor – listopad 2019: Výkonná fáze, v níž budou v návaznosti na zjištění z fáze pilotní párováni Digitální zprostředkovatelé a firmy v širším rozsahu.
Pokud jste expertem na některou z oblastí digitalizace a rádi byste se zaregistrovali do projektu jako Digitální zprostředkovatel, můžete všechny podmínky pro participaci zjistit a registrovat si svůj profil zde. Následně po výběrovém řízení a budete-li vybráni, budete propojeni se společností, jejíž potřeby odpovídají Vašemu profilu.  

Pokud jste firma a rádi byste se registrovali k realizaci svého digitalizačního projektu, můžete všechny podmínky pro participaci zjistit a registrovat si svůj profil zde. Následně po výběrovém řízení a budete-li vybráni, budete dále dotázáni na své specifické potřeby v oblasti digitalizace a poté propojeni s jim odpovídajícím Digitálním zprostředkovatelem.

 

 

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

Pilotní projekt DigitaliseSME je spolufinancován Evropskou komisí GŘ CONNECT na návrh Evropského parlamentu.

Obsah této webové stránky odráží pouze názory autorů, i. partner projektu <DigitaliseSME>. Evropská komise neodpovídá za žádné použití těchto informací.