Partneři

projektu

European Entrepreneurs CEA-PME

 

Confédération Européenne Des Associations De Petites et Moyennes Entreprises

European Entrepreneurs CEA-PME je konfederace evropského byznysu sídlící v Bruselu, jejíž členská základna momentálně čítá 20 evropských asociací malých a středních podniků (MSP). CEA-PME representuje zájmy svých členů vůči institucím Evropské unie a nabízí služby v oblasti veřejných zakázek a vztahů s veřejností.

Členové European Entrepreneurs CEA-PME reprezentují celkem cca 1,5 milionu MSP a okolo 15 milionů zaměstnanců v Evropě a Turecku, a to prakticky ve všech oborech podnikání krom zemědělství

http://www.cea-pme.com/

 

BVMW

Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands E.V.

BVMW je politicky nezávislá asociace, která se stará o všechna odvětví obchodu a všechny profese a reprezentuje zájmy malých a středních podniků v rámci politických vyjednávání, v jednání se správními úřady, s odborovými organizacemi a s velkými podniky. Jako leader “Německé aliance konfederací MSP” reprezentuje vice než 600 000 německých členských firem.

BVMW je koordinátorem Mittelstand 4.0 Competence Center Berlin (Centra competence malých a středních firem v Berlíně), Centra pro digitální inovace (Digitálního Inovačního Hubu) založeného Federálním ministerstvem ekonomiky a energetiky, které nabízí praktická řešení potřeb malých a středních firem ve všech sektorech.

http://www.bvmw.de/

FUNDECYT-PCTEX

Foundation FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura

Nadace FUNDECYT Vědecko-technologický park Extremadura je veřejnoprávní institucí se sídlem ve španělském regionu Extremadura. Jejím hlavním cílem je podílet se na sociálním a ekonomickém využití vědy a technologií v regionu a lépe využívat výsledky výzkumu a vývoje.

FUNDECYT-PCTEX hostí ve svých provozech v Cáceres a Badajoz více než 90 firem a inovativních entit (1 200 zaměstnanaců) a poskytuje infrastrukturu a potřebné technologické zázemí k zajištění úspěšného rozvoje svých zasídlených firem.

http://www.fundecyt-pctex.es/

ICEBERG

Iceberg vyrostl v ekosystém složený z multidisciplinární expertízy poskytující strategické, konzultační, digitální a technologické služby v regionech východní Evropy. Rychle rosteme a pokračujeme ve vývoji portfolia našich služeb, technologií a v růstu klientské základny.

Tvoříme jádro Klastru pro inovace a technologie – ALT BRASOV – jednoho ze tří center pro digitální inovace (Digitálních Inovačních Hubů) v Rumunsku a řídíme digitální transformaci MSP a firem se střední kapitalizací v oblastech jako je Průmysl 4.0, smart cities, mobilita a e-zdraví prostřednictvím našeho I4T – Centra pro transfer technologií.

https://www.iceberg.ro/

PHOTONDELTA

Integrated Photonics Ecosystem

PhotonDelta staví jedno z vedoucích evropských center pro digitální inovace (Digital Innovation Hubů) a aktivně propojuje prvotřídní výzkum a vývoj s nejlepšími příklady dobré praxe.

PhotonDelta si uvědomuje, že fragmentovaný přístup k tvorbě evropského fotonického byznysu čítajícího miliardy subjektů nemůže vest k úspěchu. K disruptivní inovaci dochází tehdy, když mladé společnosti získají přístup ke znalostem již získaným high-tech firmami a aplikovaným ve výzkumných institutech.

https://www.photondelta.eu/

CZECHINNO

Podporujeme inovace

CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková a apolitická organizace založená v roce 2011 s cílem podporovat rozvoj inovací v českých firmách.

Prostřednictvím svých členů CzechInno sdružuje celkem 28 asociací, jednotlivých firem, akademických a výzkumných institucí, které celkem reprezentují vice než 84 000 subjektů aktivních na poli inovací.

Krom realizace svých dalších projektů je CzechInno také zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace (CEEInno), která sdružuje krom dalších hráčů také všechny v současné době existující české Digitální Inovační Huby (Centra pro digitální inovace).

http://czechinno.cz/

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

Pilotní projekt DigitaliseSME je spolufinancován Evropskou komisí GŘ CONNECT na návrh Evropského parlamentu.

Obsah této webové stránky odráží pouze názory autorů, i. partner projektu <DigitaliseSME>. Evropská komise neodpovídá za žádné použití těchto informací.