Registrace

Jste firmou, která potřebuje

implementovat digitální projekt?  

Myslíme tím společnost s maximálním počtem 499 členů týmu se silným vztahem k digitalizaci a s ní souvisejícím procesům, které by bylo možné aplikovat i v jiných firmách?

Upozorňujeme, že se do projektu mohou zaregistrovat pouze společnosti z členských států Evropské unie

Registrujte se zde jako firma s potřebou digitalizace

 

 

Jste individuálním expertem nebo

společností s prokazatelnou expertízou

v oblasti asistence při digitální

transformaci podnikání?

Myslíme tím, že máte prokazatelné zkušenosti s procesy digitální transformace podložené nejméně 7 lety odborné praxe s prokázanou schopností pracovat minimálně v angličtině – nebo i dalších cizích jazycích, což je výhodou?

Registrujte se jako digitální zprostředkovatel / enabler

 

 

Co se děje po Vaší registraci?
Firmy

Poté, co zaregistrujete a potvrdíte svou e-mailovou adresu, proběhnou následující kroky:

1. Budete do tří pracovních dnů kontaktováni relevantním kontaktním místem, které má na starost Vaši zemi (viz seznam níže):

– Pokud by Váš navrhovaný nápad digitalizačního projektu zasloužil další upřesnění, kontaktní místo Vám navrhne, abyste se připojili k DigitaliseSME webináři nebo prezenčnímu setkání, v jehož rámci bude vysvětleno, čeho je zapotřebí pro podání přesnějšího návrhu.

– Pokud je Váš projekt digitální transformace zcela jasný a přesně definovaný, kontaktní místo začne hledat v naší databázi digitálního zprostředkovatele (Digital Enabler), který vyhovuje Vašim potřebám.

Kontaktní místo s Vámi může navázat komunikaci s cílem realizovat rozhovor o Vaší organizaci a Vašem projektu.

2. Kontaktní místo Vám následně navrhne profil digitálního zprostředkovatele, který byl identifikován jako vhodný pro Váš specifický projekt.

3. V okamžiku, kdy odsouhlasíte přidělení Vaší firmy konkrétnímu digitálnímu zprostředkovateli a před tím, než bude přidělení oficiálně schváleno naší výběrovou komisí, budete požádáni o doručení následujících dokumentů:

Expression of Interest – podepsaný dokument potvrzující Vaše postavení jako firmy v pozici oprávněného příjemce podpory z projektu (MSP nebo podnik se střední kapitalizací), obsahující jasný popis Vámi navrhovaného digitálního projektu a potvrzení Vašeho závazku souvisejícího s přidělením digitálního zprostředkovatele (např. závazek pokrýt náklady ubytování a stravného po dobu pobytu digitálního zprostředkovatele ve Vaší firmě).

4. Po schválení přiřazení Vaší firmy konkrétnímu digitálnímu zprostředkovateli budete požádáni o společný telefonický hovor mezi Vámi, digitálním zprostředkovatelem a kontaktním místem s cílem dohodnout konkrétní podmínky Vaší spolupráce.

5. V návaznosti na tento hovor bude muset digitální zprostředkovatel podepsat Smlouvu o finanční pomoci s kontaktním místem a spolupráce mezi Vaší firmou a zprostředkovatelem, jejímž cílem je realizace jednoměsíčního pobytu ve Vaší firmě a realizace digitálního projektu, může efektivně začít.

6. V případě, že by snad digitální zprostředkovatel neidentifikoval vhodné podmínky pro spolupráci, kontaktní místo může – ale nemusí – nabídnout Vám druhou šanci. To se může stát buď ihned, ale také o několik týdnů nebo měsíců později.

7. Jako indikativní časový rámec můžete očekávat následující: od registrace až do odpovědi výběrové komise (v případě, že je digitalizační projekt zpracován adekvátně a přiřazení digitálního zprostředkovatele je tedy možné), byste měli počítat minimálně 2 měsíce, ve většině případů i kratší dobu. Záleží to také na tom, kolik času případně potřebujete na zdokonalení svého návrhu a na to, abyste zaslali své formální vyjádření zájmu o účast v projektu. S dalšími 2 týdny byste měli počítat na organizaci konferenčního hovoru a finální dohody s digitálním zprostředkovatelem.

For Digital Enablers

After you will have registered and confirmed your e-mail address, the following steps will take place within three working days:

1. You will be contacted by the relevant Contact Point in charge of your country (please see list below). It will let you know about coming events and webinars in case you were interested.

The CP might get in touch to schedule a call with you –  very often it will be in English – to know more about your skills and profile.

2. After this, the CP will decide whether to insert you in the shortlist of potential Digital Enablers or not and – in case of a positive decision – ask you to provide:

Reference Letters – two reference letters from companies you worked with in the past that can confirm your professional skills in the field.

Following the receipt of the document, the CP will propose to the Evaluation Committee a potential match of your profile with a suitable company.

3. Once this proposal is approved by the Evaluation Committee, you will be invited for a joint phone call between you, the Company and the CP to lay down the basis of your collaboration.

4. You will then also be invited to sign the Financial Support Agreement between you and the Cp, defining your contribution to the digitalisation project of the company that you were matched with, and the other relevant points, such as the compensation of 8.000€ you will be provided with.

You will be also required to provide a:

Self-Certification – a signed self-certification stating your professional independency, clearly showing you are not a shareholder in competing or assisted companies

5. Following the signature of the Financial Support Agreement , the matching may start, and you should provide two weeks of desk work to the Company and visit it for another two weeks.

6. As an indicative timeframe, you can assume the following: from registration to an answer by the Evaluation Committee regarding the possible match you should calculate maximum 2 months, in most cases even less time . An additional 2 weeks should be counted for organising the conference call with the company and for signing the Financial Support Agreement .

National Contact Points

CEA-PME (B): Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Lucembursko, Spojené království a Tunisko

BVMW (D): Rakousko, Estonsko, Německo, Lotyšsko, Litva a Švýcarsko

CZECHINNO (CZ): Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina

FUNDECYT (E): Kypr, Řecko, Malta, Portugalsko, Španělsko, Turecko, Gruzie a Arménie

ICEBERG (RO): Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko

PHOTONDELTA (NL): Dánsko, Finsko, Island, Nizozemsko, Faerské ostrovy, Norsko, Švédsko

Pro více informací o těchto partnerech navštivte, prosím, stránku Partneři projektu

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

Pilotní projekt DigitaliseSME je spolufinancován Evropskou komisí GŘ CONNECT na návrh Evropského parlamentu.

Obsah této webové stránky odráží pouze názory autorů, i. partner projektu <DigitaliseSME>. Evropská komise neodpovídá za žádné použití těchto informací.