Over

DigitaliseSME

Het project ‘DigitaliseSME’  (Digital Experts in MKB: Ondersteuning voor digitalisering zodat MKB zich kunnen blijven innoveren en internationaal zaken kunnen doen)  bestaat uit Digitale Enablers die ingezet kunnen worden bij kleine en middelgrote ondernemingen om advies of begeleiding te krijgen voor innovatieve vraagstukken. Het project verbindt bedrijven met digitale experts, ook wel “Digital Enablers” genoemd.

Deze vraagstukken kunnen breed geinterpreteert worden . Het kan gaan om capaciteit vergroten of de wens om zaken te gaan doen over de grens te gaan of om interne processes te verbeteren. DigitaliseSME is een door de EU gefinancierd project dat de digitale transformatie van kleine en middelgrote bedrijven als mid-caps in Europa ondersteunt.

Digitalise SME verbindt bedrijven met digitale experts, aangeduid als “Digital Enablers”. Het project heeft een looptijd van 18 maanden. Gedurende deze periode kunnen experts een bedrijf helpen bij het opzetten van een samenwerken om een project te initiëren dat zal leiden tot ‘digitalisering’ en tegemoet komt aan de behoeften van het bedrijf.

DigitaliseSME is “voorbereidende actie” waar het Europees Parlement om heeft gevraagd – dat betekent dat de resultaten van het project de basis kunnen vormen voor een breder EU-programma.

Voordelen van DigitaliseSME
Het programma biedt kansen voor bedrijven die concurrerend willen blijven in de wereldeconomie. DigitaliseSME wil Europese MKB ondersteuning op maat bieden om de uitdagingen die zij  hebben te overkomen. De intentie is om een win-win samenwerking op te zetten waarbij alle partijen van profiteren.

De digitale experts krijgen de kans om deel te nemen aan door de EU gefinancierde projecten, zodat ze zichtbaar zijn en hun reputatie kunnen versterken.

De experts krijgen de kans om voor twee weken desk-werk en twee weken om het bedrijfsterrein te bezoeken, om nieuwe zakelijke contacten op te doen en hun netwerk te vergroten. Ook zullen ze nieuwe uitdagingen tegemoet gaan die hun kennis zal vergroten. Het project biedt ook een vergoeding ​​van 8.000 €. Kosten voor accomodatie en maaltijden zullen door de bedrijven gedragen worden.

Klik hier voor een meer gedetailleerde beschrijving van de voordelen voor de Digitale Experts.

Bedrijven moeten zich blijven aanpassen en innoveren om concurrend te blijven. Dit geldt vooral MKB. DigitaliseSME kan helpen een betere dienstverlening te leveren en het maken van producten die van hogere kwaliteit zijn, maar ook een efficiënter beheer van de interne middelen en het vinden van nieuwe klanten.
Het project zal een groot voordeel bieden voor welk bedrijf dan ook dat wil meedoen: door te registeren op het portaal kunnen de bedrijven gekoppeld worden aan een digitale expert die aan hun probleem of project zal werken – dit scheelt het bedrijf tijd om de juiste expertise te vinden en bespaart daarmee ook kosten.

Klik hier voor een meer gedetailleerde beschrijving van de voordelen voor bedrijven

Partners
Partners uit heel Europa hebben zich aangesloten bij en hebben hun visie gedeeld voor een programma voor de digitalisering van het MKB. Het projectconsortium bestaat voornamelijk uit Europese digitale innovatiehubs.
De deelnemende partners komen uit Duitsland, Roemenië, Spanje, Nederland en Tsjechië, onder de leiding van de MKB-confederatie “European Entrepreneurs CEA-PME”.

Klik hier om meer te weten over de DigitaliseSME-partners

Activiteiten en registratie
DigitaliseSME ken twee fasen:

  • september 2018 – januari 2019: Een pilotfase van vijf maanden waarbij gekeken zal worden op welke wijze bedrijven en Digitale Experts het beste aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat beiden profiteren.

 

  • februari 2019 – november 2019: Dit is de daadwerkelijke uitvoeringsfase die op basis van de bevindingen van de pilotfase Digital Experts en bedrijven op een grotere schaal zal matchen.
Indien u zich wil aanmelden als Digitale Expert, dan kunt u zich hier aanmelden en uw profiel registreren. U vindt hier ook de voorwaarden voor deelname. Als uw profiel eenmaal is geëvalueerd en goedgekeurd, wordt het gekoppeld aan een bedrijf dat bij uw profiel past.

 

Indien u een bedrijf bent dat zich graag zou willen aanmelden voor een digitaliserings project, dan kunt u zich hier aanmelden en uw profiel registreren. U vindt hier ook de voorwaarden voor deelname. Er volgt een selectieproces en indien u wordt geselecteerd zal u gevraagd worden om een ​​gedetailleerde beschrijving van uw specifieke behoeften te geven. Vervolgens zal u worden gekoppeld aan een digitale expert die u bij uw uitdaging kan helpen.

 

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

De pilotstudie DIGITALISESME wordt mede gefinancierd door DG CONNECT van de Europese Commissie, op voorstel van het Europees Parlement.

De inhoud van deze website geeft alleen de meningen van de auteurs weer, d.w.z. dat van de partners van het project <DigitaliseSME>. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de informatie die het bevat.