Registreren

Heeft uw bedrijf een digitaliseringsproject

en heeft u hulp nodig bij implementatie?

Heeft uw bedrijf maximaal 499 medewerkers en heeft u een urgente digitaliseringsvraag die ook van toepassing zou kunnen zijn voor andere bedrijven?

Let op: alleen bedrijven uit de lidstaten van de Europese Unie kunnen zich bij het project aanmelden

Registeer uw bedrijf met uw digitaliseringsvraag

 

 

Bent u een expert of een bedrijf met een

herkenbare expertise in ondersteunenen

en begeleiden van digitale

transformatieprocessen in bedrijven?

Hebt u een herkenbare expertise in digitale transformatieprocessen, minimaal 7 jaar relevante werkervaring en ervaring in het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden in het Engels – of andere Europese talen?

Registeer als een Digital Enabler

 

 

Wat gebeurt er na uw registratie?
Bedrijven

Na uw registratie en bevestiging van uw e-mailadres worden de volgende stappen uitgevoerd:

1. Het Contactpoint van uw land (zie de lijst hieronder) zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen:

– Als uw voorgestelde idee voor een digitaliseringsproject nog verfijnd moet worden zal het Contactpoint u uitnodigen om deel te nemen aan een DigitaliseSME webinar of een evenement waar zal worden uitgelegd wat er nodig is om een afgerond voorstel op te leveren.

– Als uw voorstel voor een digitaliseringsproject duidelijk en goed gedefinieerd is, zal het Contactpoint actief gaan zoeken naar een Digital Enabler die past bij uw behoefte.

Het Contactpoint kan met u een (telefonische) afspraak maken om uw bedrijf en uw project beter te leren kennen.

2. Het Contactpoint zal u voorstellen aan de Digital Enabler die als meest passend en geschikt bevonden wordt voor uw specifieke project.

3. Wanneer u bent overeengekomen dat de Digital Enabler bij uw project past, wordt u verzocht om de volgende documenten aan te leveren voordat de matching officieel is goedgekeurd door onze evaluatiecommissie:

Expression of Interest – een ondertekend document dat uw status bevestigt als verkiesbaar bedrijf voor het project (SME of Mid-Cap status), een duidelijke beschrijving van uw voorgestelde digitaliseringsproject en een bevestiging van de match met de Digital Enabler (bijvoorbeeld overeenstemming over de kosten van de Digital Enabler).

4. Wanneer de match is goedgekeurd door de commissie wordt u uitgenodigd voor een gezamenlijke conference call tussen u, de Digital Enabler en het Contactpoint om de basis van de samenwerking vast te leggen.

5. Na de koppeling aan een bedrijf moet de Digital Enabler een Financial Support Agreement ondertekenen met de CP en kan de samenwerking tussen uw bedrijf en hem / haar beginnen, waarbij de Digital Enabler twee weken lang desk-werk levert en uw bedrijf twee weken bezoekt .

6. In het geval dat u en de Digital Enabler geen goede grond voor samenwerking vinden zal de contactpunt – indien gewenst – een alternatieve keuze aanbieden. Dit zal binnen enkele weken of maanden plaatsvinden.

7. De totale doorlooptijd van registratie naar een antwoord door het evaluatiecomité, zal maximaal 2 maanden zijn, in de meeste gevallen kan het zelfs in minder tijd. Het hangt ook af van hoeveel tijd u nodig heeft om uw voorstel te verfijnen en, indien nodig, voor te leggen aan uw contactpunt. U moet rekening houden met 2 weken extra voor het organiseren van de conference call met de Digital Enabler.

For Digital Enablers

After you will have registered and confirmed your e-mail address, the following steps will take place within three working days:

1. You will be contacted by the relevant Contact Point in charge of your country (please see list below). It will let you know about coming events and webinars in case you were interested.

The CP might get in touch to schedule a call with you –  very often it will be in English – to know more about your skills and profile.

2. After this, the CP will decide whether to insert you in the shortlist of potential Digital Enablers or not and – in case of a positive decision – ask you to provide:

Reference Letters – two reference letters from companies you worked with in the past that can confirm your professional skills in the field.

Following the receipt of the document, the CP will propose to the Evaluation Committee a potential match of your profile with a suitable company.

3. Once this proposal is approved by the Evaluation Committee, you will be invited for a joint phone call between you, the Company and the CP to lay down the basis of your collaboration.

4. You will then also be invited to sign the Financial Support Agreement between you and the Cp, defining your contribution to the digitalisation project of the company that you were matched with, and the other relevant points, such as the compensation of 8.000€ you will be provided with.

You will be also required to provide a:

Self-Certification – a signed self-certification stating your professional independency, clearly showing you are not a shareholder in competing or assisted companies

5. Following the signature of the Financial Support Agreement , the matching may start, and you should provide two weeks of desk work to the Company and visit it for another two weeks.

6. As an indicative timeframe, you can assume the following: from registration to an answer by the Evaluation Committee regarding the possible match you should calculate maximum 2 months, in most cases even less time . An additional 2 weeks should be counted for organising the conference call with the company and for signing the Financial Support Agreement .

Nationale Contactpoints

CEA-PME (B): België, Frankrijk, Ierland, Italië, Israël, Luxemburg, VK en Tunesië

BVMW (D): Oostenrijk, Estland, Duitsland, Letland, Litouwen en Zwitserland

CZECHINNO (CZ): Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Slovenië en Oekraïne

FUNDECYT (E): Cyprus, Griekenland, Malta, Portugal, Spanje, Turkije, Georgië en Armenië

ICEBERG (RO): Albanië, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Roemenië, Servië

PHOTONDELTA (NL): Denemarken, Finland, IJsland, Nederland, Faeröer, Noorwegen, Zweden

U kunt de partnerspagina op de website bezoeken voor meer informatie over deze organisaties

Contact

European Entrepreneurs CEA-PME

Avenue de la Renaissance 1, B - 1000 Brussels

info@digitalisesme.eu

Useful Information

Legal

De pilotstudie DIGITALISESME wordt mede gefinancierd door DG CONNECT van de Europese Commissie, op voorstel van het Europees Parlement.

De inhoud van deze website geeft alleen de meningen van de auteurs weer, d.w.z. dat van de partners van het project <DigitaliseSME>. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de informatie die het bevat.